Perşembe , 21 Kasım 2019

Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım

 

Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım Özgeçmiş: 1953 Yılında Manastır’da doğdu. 1972 Yılında Davutpaşa Lisesinden, 1978 Haziran döneminde İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi,Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümünden Mezun oldu. Ekim 1978 Yılında Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinde, asistan olarak göreve başladı. 1979 Yılında İ.T.Ü. Kimya Bölümünde, Polimer Kimyası dalında Doktora çalışmalarına başladı. 1984 Yılında Doktor oldu. 1985 Haziran ayında Yıldız Üniversitesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1990 Ekim döneminde Polimer Kimyası Doçenti ünvanını aldı. 1991 Nisan ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Fizikokimya Ana Bilim dalında Doçent kadrosuna atandı. Temmuz 1998 de aynı üniversitede profesör oldu. Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım 1985 yıllarından itibaren endüstride Kimya sahasında özellikle, polimerik malzemeler konusunda gerek kamu kesimi gerekse özel kesime danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Özellikle son on yıl içerisinde TSE İstanbul Bölge Müdürlüğünde firmaların marka ve kalite belgeleri taleplerinde bilirkişi olarak görev yaptı. Özel kesimin, talep ettiği polimerik malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi, analizler ve prosesler olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri devam etmektedir. Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM’ın ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış 55 makalesi, ulusal ve uluslar arası sempozyumlarda sunulmuş 60 adet bildirisi mevcuttur. Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım evli olup, 3 çocuk babasıdır.

 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM (CV)

 

 

AdıSoyadı

Hüseyin YILDIRIM

Doğum Yeri ve Yılı

Manastır, 1953

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

Bayrampaşa / İstanbul

Medeni Durumu

Evli, 3 çocuklu

 

   Mezun Olduğu Öğretim Kurumları

 

 

İlkokul

Hürriyet İlkokulu

Ortaokul

Davutpaşa Ortaokulu

Lise

Davutpaşa Lisesi

Yüksek Öğrenim

1978-Haziran, İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği

1984-Temmuz, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora derecesi

 

   Çalıştığı Kurumlar

 

 

Ekim 1978-Temmuz 1985

İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi

Temmuz 1985-Nisan 1991

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Ana Bilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr.

Nisan 1991- Temmuz 1998

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Ana Bilim Dalı’nda Doç. Dr.

Temmuz 1998 –

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr.

 2011-

 Yalova Üniversitesi – Polimer Mühendisliği Anabilimdalı Başkanı
(Rektör Yardımcısı)

 

   Akademik Durum

 

Doktora

Temmuz 1984 İ.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya BölümüProf. Dr. Bahattin Baysal Danışmanlığında “Peroksikarbamatların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Isısal Bozunma Reaksiyonlarının Kinetiği” konulu teziyle doktora derecesi.

Yardımcı Doçentlik

Temmuz 1985, Y.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Fizikokimya Ana Bilim Dalı

Doçentlik

Ekim 1990, Fizikokimya (Polimer Kimyası)

Profesörluk

Temmuz 1998,Y.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Fizikokimya Ana Bilim Dalı

 

 UZMANLIK ALANLARI

 

1)-Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

2)-Polimerik Malzemelerin Yapılarının ve Bileşenlerinin Tayini

3)-Polimerik Malzemelerin Analizleri

4)-Polimer Karışımlarının Hazırlanması ve Kullanım Özellikleri

5)-Emülsiyon Polimerlerinin (Binderlerinin) Sentezi ve İşlevlerinin Belirlenmesi

6)-Solvent Bazlı Yapıştırıcılar ve Uygulamaları

7)-Su Bazlı Yapıştırıcılar ve Uygulamaları

8)-Plastiklerin Uygulama Özellikleri ve İşleme Teknikleri

9)-Plastik MalzemelerinKalite Kontrolu

10)-Kauçuk Malzemelerin Karakterizasyonu, yapısı ve bileşenlerinin Tayini

11)-Kauçuk Malzemelerin İşlenme koşulları ve işlem Prosesleri

12)-Kauçuk Malzemelerin Kalite Kontrolu

13)-Plastik ve Kauçuk Malzemelere Katılan Katkı Maddeleri ve Özellikleri

 

 

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI

 

1)  Emel Yıldız, “UV Işınları ile Kuruyabilen Akrillenmiş Poliüretanların Sentezi,        Karakterizasyonu ve Uygulama Alanları”,YÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü,(1991).

 

2)  Murat Şenel, “Tetrahidrofuranın Polimerizasyonu ve Blok Kopolimerler”,YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü,(1993).

3)  Mustafa Öksüz, “Polipropilenin Enjeksiyonla Kalıplanmasında Kalıp Deformasyonunun Giderilmesi”, MÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü,(1995).

4)  Onur Balkan, “Sıcak Gaz Kaynağı İle Plastiklerin Birleştirilmesi Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, MÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, (1999).

5)  Mehmet Keklik, “ Vinil Asetat- Bütil Akrilat monomerlerinin Boru (Loop) reaktörde Emülsiyon Kopoimerlerinin Sentezlenmesi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, FenBilimleri Enstitüsü,(2001).

 Özgür Yıldız, “ Vinil Asetat- 2-Etil HekzilAkrilat monomerlerinin Boru (Loop) reaktörde Emülsiyon Kopoimerlerinin Sentezlenmesi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, FenBilimleri Enstitüsü,(2001).

6)  İ. Tolga SÜMER, “Vinil Asetat ve Bütil Akrilat Emülsiyon Kopolimerizasyonu Üzerine FarklıEmülgatörlerin Etkisi”, YTÜ Fen-Bilimleri Enstitüsü, 2003.

7)      Özgür CEYLAN, “Vinil Asetat ve Bütil Akrilat Emülsiyon Kopolimerizasyonu Üzerine Monomer Oranının Etkisi”, YTÜ Fen-Bilimleri Enstitüsü, 2004.

8)  Bilgen AKGÜN, “Vinil Asetat ve Bütil Akrilat Emülsiyon Kopolimerizasyonu Üzerine FarklıEmülgatörlerin Etkisi”, YTÜ Fen-Bilimleri Enstitüsü, 2004.

9)        Hale BERBER, “Amonyum Persülfat ile Başlatılmış Vinil Asetat ve Bütil Akrilat Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu“, YTÜ Fen-Bilimleri Enstitüsü, 2004.

10)   Mehmet Arif KAYA, “Suda Çözünebilir Poli(etilen-ko-teraftalat)’ın Sentezi ve Karakterizasyonu”, YTÜ Fen-Bilimleri Enstitüsü, 2005.

 

 

YÖNETTİĞİ DOKTORA ÇALIŞMALARI

      

       1)  Çiğdem Kadı, “Çeşitli Diizosiyanatların Diollerle, Mono ve Dihidroperoksitlerle Olan                Reaksiyonlarının Mekanizması ve Kinetiğinin İncelenmesi”, Doktora Tezi,                MÜ, Fen-Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 15.11.1996

 

       2)  Ayfer Saraç., “Vinil Asetat Monomerinin Non-İyonik Emülgatörler İle Emülsiyon          Polimerizasyonu Ve Poli(Vinil Asetat) Latekslerinin Yüzey Ve Kolloidal                    Özelliklerinin İncelenmesi”, Doktora Tezi, YTÜ, Fen Bilimleri              Enstitüsü, İstanbul, 07.01.1998

 

3)  Emel Yıldız, “Polyether Sulfonimid ve Polyether Ketoimid Blok Kopolimerleri,      Sentezi ve Karakterizasyonu”,Doktora Tezi, YTÜ Fen Bilimler Enstitüsü İstanbul    20.03.1998.    

 

4)  Mustafa Öksüz, “Isıl Püskürtme Teknikleriyle Plastik ve Plastik Esaslı Kompozit            Tozlarla Kaplanmış Yüzeylerin Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi”, Doktora Tezi, MÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, (1999).

 

5)  Münir Taşdemir, “Alçak Yoğunluklu Polietilen İle Yüksek Poliamid 6 ve Polistiren İle Yüksek Yoğunluklu Polietilen Polimer Alaşımlarının Mekanik, Fiziksel ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, MÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2000.

6)  Meral Aydın. “Değişik Yapılarda Naylon-6İzosiyanat Döküm Kopolimerlerinin Sentezi ve MekanikÖzelliklerinin Belirlenmesi”, Doktora Tezi, YTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2001.

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

       1)  “Tersiyer Amin Grupları ile Sonlanmış Politetrahidrofuranın Hazırlanması ve Vinil                    Monomerleri ile Blok Kopolimerizasyonu” YÜAF tarafından desteklendi (tamamlandı).

            (Proje Yöneticisi).

 

       2)  “Değişik Yapılarda Naylon-6 İzosiyanat Döküm Kopolimerlerinin Sentezi Ve               MekanikÖzelliklerinin Belirlenmesi” YÜAF tarafından desteklendi.(Proje Yöneticisi).

 

3)  “Boru Reaktörlerde Emülsiyon Polimerizasyon Reaksiyonlarının Mekanizması Ve            Kinetiğinin İncelenmesi” DPT tarafından desteklendi. (Proje Yöneticisi).

 

4)  “Isıl Püskürtme Teknikleriyle Plastik ve Plastik Esaslı KompozitTozlarla Kaplanmış        Yüzeylerin Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” MÜ. Araştırma Fonu          tarafından desteklendi. (Proje Danışmanı).

 

 

AKADEMİK FAALİYETLER

 

a) VERDİĞİ VE VERMEKTE OLDUĞU LİSANS DERSLERİ

Kodu                   Dersin Adı           D L U

KL 162-165                   Genel Kimya                  (301) (300)

                                  Genel Kimya     (300)(M.Ü. Teknik Eğitim Fak.)

KL 203                         Fizikokimya I                (300)

KL 166                         Fizikokimya                  ( 300)(Y.T.Ü. Metalurji Müh.)

KL 423                         Makromoleküler Kimya (220)

KL 427                         Yüzey Aktif Maddeler (200)

                                 Genel Organik Kimya (300)(M.Ü. Teknik Eğitim Fak.)

                              Kompozit Malzemeler (300)(M.Ü Teknik Eğitim Fak.).

                                Metal Dışı Müh. Malzeme.(300) (M.Ü. Teknik Eğitim Fak.)

                                Proses Termodinamiği(300) (M.Ü. Teknik Eğitim Fak.)

 

b) VERDİĞİ LİSANS ÜSTÜ DERSLER

 

                                   Makromol. Fizikokimyası (3 00) (YTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü)

                                   İleri Polimer Kimyası                 (3 00) (YTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü)

                                   İleri Fizikokimya II                    (3 00) (YTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü)

                            Suda Çözünen Doğal ve

                                   Sentetik Reçineler                    (300)(YTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü)       

 

 

YAYINLAR

 

1. ULUSLARARASIDERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 

1)  Yusuf Yağcı, Metin Acar, Gürkan Hızal, Hüseyin Yıldırım and Bahattin Baysal,”Polymerization of N-Butyl Vinylether Initiated by Polymeric Peroxcarbatames and Active Polystyrenes”, Angew.Macromol.Chem.,154,169 (1987).

 

2)  Hüseyin Yıldırım, Ahmet Yılmaztürk, Bahattin M.Baysal and Yusuf Yağcı,”A new

 Polymeric Peroxycarbamate:Synthesis, Decomposistion and its Use of Polymerization

 İnitiator for Methystyrene”, Polymer J.,21,253 (1989)

 

3)  Hüseyin Yıldırım and Bahattin M.Baysal,”Synthesis,Characterization and Kinetics of            Thermal Decomposition of Various Peroxycarbamates and Their İnitiation of Methyl Methacrylate Polymerization”, Angew.Macromol.Chem.,181,103 (1990).

 

4) Nurseli Uyanık, Hüseyin Yıldırım, Nilgün Kızılcan and Ahmet Akar,”Preparation of     Blockand Graft Copolymers by Peroxycarbamates”,Angew. Macromol. Chem.,191,1(1991).

 

5) Yusuf Yağcı, Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, Bahattin M. Baysal,”Ionic Polymeric       Peroxycarbamates”, J.Appl.Polym.Sci.,44,367 (1992). (Başlıca Araştırma Eseri).

 

6) Emel Yıldız, Atilla Güngör, Hüseyin Yıldırım, Bahattin M. Baysal, “Synthesis and      Characterization of UV-curable Acrylated Urethane Prepolymers, I”, Angew. Macro.  Chem., 219, 55-66 (1994).

 

7) Emel Yıldız, Hande Güçlü, Hüseyin Yıldırım, AbdulkadirKuyulu, Atilla Güngör,          “Effects of Reactive Diluents on Mechanical and Physical Properties of a UV-Curable            Acrylated          Urethane Prepolymer” Angew. Macro. Chem., 230, 105-115 (1995).

 

8) HamidJ. Naghash, Oguz Okay and HüseyinYıldırım, “Gel Formation in Free-Radical  Crosslinking Copolymerization” J.App.Polym.Sci.,56,47-483 (1995)

 

9) Emel Yıldız, Atilla Güngör, Hüseyin Yıldırım, Bahattin M. Baysal,”Synthesis and       Characterization of UV-Curable Acrylated Urethane Prepolymers, II”, Angew. Macro.

 Chem.,233,33-45 (1995).

 

10) Emel Yıldız, Hande Güçlü, Abdukadir Kuyulu, Hüseyin Yıldırım, Atilla Güngör, “A    Nitrocellulose-Modified UV-Curable Acrylated Urethane Prepolymer”., Angew.

Macro.Chem., 236,169 (1996).

 

11)Münir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, “Achieving Compabilityin Blends of Low-Density Polyethylene/Polyamid with Addition of Ethylene Vinyl Acetate”, J. Appl. Polym. Sci., 82, 1748-1754, (2001).

 

12) Münir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, “Effect of Styrene-Butadiene-Styrene Addition on

 Polystyrene/High Density Polyethylene Blends”, J. Appl. Polym. Sci., 83, 2967-2975,

 (2002).

 

13) Ayfer Saraç, H.Yıldırım Erbil, Hüseyin Yıldırım, “Semi-Continuous Emulsion

 Polymerization ofVinyl Acetate: Effect of Ethoxylation Degree of Non-Ionic Emulsifiers”,

 J. Appl. Polym. Sci., 86(4), 844-851, (2002).

 

14)Ayfer Saraç, Hüseyin Yıldırım, “Effect of Ethoxylation Degree of Non-Ionic Emulsifiers

on Emulsion Copolymerization ofVinyl Acetate and Butyl Acrylate in the Loop Reactor”,

J. Appl. Polym. Sci.,90(2), 537, (2003).

 

15)   Çiğdem Kadı, Hüseyin Yıldırım, “Synthesis, characterization and kinetics of thermal decomposition of dimeric peroxycarbamates” European Polymer Journal, 39, 269-273, (2003).

 

16) Öksüz M., Yıldırım H., “Structure and Properties of Flame-Sprayed Poly(Ethylene-co-Vinyl
Alcohol) Copolymer Coatings”, J. Appl. Polym. Sci., 94, 1357-1364, 2004.

 

17) Öksüz M., Yıldırım H., “Structure and Properties of AlSi/Polyester Coating”, J. Appl. Polym.
Sci., 93,2437-2444,2004.

 

18) Öksüz M., Yıldırım H., “Effect of Calcium Carbonate on the Mechanical and Thermal Properties of Isotactic Polypropylene/Ethylene Vinyl Acetate Blends”, J. Appl. Polym.
Sci., 96,1126-1137 ,2005.

 

2. ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 

1)    Abdulkadir Kuyulu, Hüseyin Yıldırım, “Suda Çözünen Reçine Ve Gamlar (1),          Hidroksietil Selüloz” ChemistDergisi, Sayı 1, Mayıs-Haziran (1993).

 

2)    Abdulkadir Kuyulu, Hüseyin Yıldırım, “Suda Çözünen Reçine Ve Gamlar (2),          Hidroksietil Selüloz” ChemistDergisi, Sayı 2, Temmus-Ağustoz (1993).

 

3)    Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Metalik Yüzeylere Uygulanan Plastik Toz         Kaplamalar” Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi,Sayı 1, Ocak (1996).

 

4)    Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Polipropilenin Enjeksiyonla Kalıplama   Tekniğinde Yönlenme Ve Kalıplama İşlemleri” Plastik ve Ambalaj Teknolojisi         Dergisi, Sayı 4, Nisan (1996).

 

 5)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “EnjeksiyonlaKalıplama Yöntemiyle Kalıplama   Şartlarının İzotaktik Polipropilenin KalıpHacim Değişikliğine Etkisi” PAGEV Plastik    Araştırma, Geliştirme ve İncelemeDergisi, Sayı 29, Eylül-Ekim (1996).

 

6)    Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, Ertan Selimoğlu, “ Kimyasal Maddelerin Yangın        Tehlikesi Gösteren Özellikleri” Yangın ve Güvenlik Dergisi, Sayı 28, Kasım-Aralık, (1996).

 

7)    Serdar Salman, Ramazan Samur, Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Flame          Spray Yöntemiyle Metal Yüzeylere Kaplanan Plastik Kaplamanın Termal Şok         Özelliklerinin İncelenmesi” Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 10-13     İstanbul, 1997.

 

8)    Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Polistirene (PS) Polifenilen Eterin (PFE)           Katılmasıyla Mekanik Özelliklerin Arttırılması” Pak-Plast ve Teknik Dergisi, Sayı 1,    Mart-Nisan (1997).       

 

9)    Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, İrfan Yükler, Eyüp Altun,“Cam Fiberle Takviyeli        Polipropilenin Enjeksiyonla Kalıplanmasında Proses Şartlarının MikroyapıyaEtkileri” Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Sayı 16, Mayis-Haziran (1997).

 

10)   Mustafa Öksüz, Ramazan Samur, Hüseyin YıldırımPlazma Püskürtme            Yöntemiyle Kaplanan Aliminyum Silisyum Poliester Kaplamanın Bağ            Mukavemetinin İncelenmesi” Metal Dünyası Dergisi, Sayı 50, Temmuz (1997).

 

11)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun,“Alevle Püskürtme Yöntemiyle        Kaplanan        Etilen Vinil Alkol Kopolimer Termoplastik Tozun Mekanik Ve Kimyasal         Özelliklerinin        İncelenmesi” Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Sayı 17,          Temmuz-Ağustos (1997).

 

12)   Onur Balkan, Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırm, “Plastik ve Plastik Esaslı Kompozit        Malzemelerin Birleştirme Yöntemleri I” Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Sayı  18, Ağustos-Eylül(1997).

 

13)   Mustafa Öksüz, İrfan Yükler, Hüseyin Yıldırım, “Enjeksiyonla Kalıplama Şartlarının            Kısa Cam Fiberlerle Takviyelendirilmiş PolipropileninKristal Yapısına Etkileri”          Makine Tek Dergisi, Sayı 30, Eylül (1997).

 

14)   Mustafa Öksüz, Münir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, İrfan Yükler, Eyüp Altun, “KısaCam Fiber Takviyeli Polipropilende Kaynak Hatları ve Akış İzlerinin   Mukavemete Etkileri” Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 8, Eylül-Ekim (1997).

 

15)   Onur Balkan, Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırm, “Plastik ve Plastik Esaslı Kompozit        Malzemelerin Birleştirme Yöntemleri II” Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Sayı             19, Ekim-Kasım (1997).

 

16)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Polipropilenin Enjeksiyonla Kalıplanma             Tekniğinde Proses Şartlarının Mekanik Özelliklere Ve Kalıp Deformasyonuna Etkisi”            Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 9, Kasım (1997).

 

17)   Onur Balkan, Mustafa Öksüz, Mehmet Mazhar Tökgöz, Hüseyin Yıldırm    “Termoplastik Malzemelerin Sıcak gaz ( hava)Kaynak Yöntemi ile birleştirilmesi”       Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 9, Kasım (1997).

 

18)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım “Termoplastiklerin Enjeksiyonla Kaliplanmasında            Dizayn Yönünden Dikkate Alınması Gereken Faktörler(I)”           Plastik ve Ambalaj        Teknolojisi Dergisi, Sayı21, Kasım (1997).

 

19)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Polipropilen Reçine Özelliklerinin Geliştirilmesiyle         Mekanik Özelliklerinin Arttırılması Ve Polipropilenin Genel Özellikleri” Pak-Plast ve           Teknik Dergisi, Sayı 11,Kasım-Aralık, (1997).           

 

20)   Münir Taţdemir, Hüseyin Yıldırım, “Plastik Malzemenin Yeniden Kazanım, Kullanım           Alanları Ve Geri Dönüşümlü Bazı Plastik Malzemelerin Özellikleri”Ambalaj ve Plastik            Dünyası Dergisi, Sayı 10, Aralık (l997)

 

21)   Mustafa Öksüz, Ramazan Samur, Serdar Salman, Hüseyin Yıldırım, “Termal Püskürtme    Yöntemiyle Yapılan Plastik Kaplamada Yanma Atmosferinin Plastik kaplama tozunaEtkileri” Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 10, Aralık (l997)

 

22)     Onur Balkan, Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırm, “Plastik ve Plastik Esaslı Kompozit      Malzemelerin Birleştirme Yöntemleri III” Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Sayı       20, Aralık-Ocak (1997).

 

23) Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım “Termoplastiklerin Enjeksiyonla    Kalıplanmasinda           Dizayn Yönünden Dikkate Alinmasi Gereken Faktörler(II)”Plastik ve Ambalaj      Teknolojisi Dergisi,Sayı 22, Aralık-Ocak , (1998).

 

24)     Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Termoplastiklerin Enjeksiyonla KaliplanmasindaDizayn Yönünden Dikkate Alınması Gereken Faktörler(III)” Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Sayı 23, Şubat (1998).

 

25)     Munir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, “EtilenVinil Aseatat İçeren Polietilen/Poliamid 6 Karışımları”, Pak/ Plast Teknik, Sayı 13,Mart-Nisan (1998).

 

26)     Munir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, “Plastiklerin Sağlamlaştırılması ve Ticari Karışımlar”, Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 12, Temmuz, (1998).

 

27)     Munir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, İrfan Yükler, ‘ Uyuşmayan Düşük Yoğunluklu Polietilen / Poliamid-6 Karışımlarına Etil VinilAsetat Kopolimerinin İlavesi ile Uyuşabilir Hale Getirilmesi’, Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 15, Ekim-Kasım, (1998).

 

28)     Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, ‘ Alev Püskürtme Yöntemi ile Kaplanan Etilen Vinil Alkol Kopolimer Termoplastik Tozun Mekanik ve kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi’, Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 11, Ocak-Şubat, (1998).

 

29)     Munir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, “Poliolefin Naylon 6 Karışımlarında bölünmüş Kristalleşme” Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 11, Ocak-Şubat (1998).

 

30)     Onur Balkan, Hüseyin Yıldırım, ‘ Otomobillerin Plastik Tamponlarının Sıcak Gaz Kaynağı ile Onarılması’, Ambalaj ve Plastik Dünyası Dergisi, Sayı 11, Ocak-Şubat (1998).

 

31)     Munir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, ‘Farklı Oranlardaki LDPE/PA6 /EVA Polimer Alaşımının Mekanik Özelliklerine Proses Şartlarının Etkisi’, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15 (1999).

 

32)     Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, ‘ Plazma Püskürtme Yöntemi ile Alüminyum Silisyum Poliester Kaplamanın Yapı ve Özelliklerinin İncelenmesi’, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15 (1999).

 

 

3.ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA

 SUNULMUŞ             BİLDİRİLER

 

1)    Hüseyin Yıldırım, Bahattin M. Baysal, “Peroksimatların Hazırlanması, Karakterizasyonu     ve Isısal Bozunma Reaksiyonlarının Kinetiği”, 1.Kimya simpozyumu, Erzurum, Tebliğ       Özetleri, 121-122 (1984).

 

2)    Hüseyin Yıldırım, Bahattin M. Baysal., “Yeni Bir Polimerik Peroksikarbamat İle Metil          Metakrilatın Polimerizasyon Kinetiği”,II.Ulusal Kimya Simpozyumu, ODTÜ,Tebliğ ve Poster Özetleri,143 (1985).

 

3)    Hüseyin Yıldırım.,Yusuf Yağcı, Metin Acar, Gürkan Hızal, BahattinM. Baysal        ,”Stiren-N-Bütil Vinil Eter Blok Kopolimer Sentezi” III.Kimya ve Kimya Müh.   Sempozyumu, Ankara,Tebliğ Özetleri,10 (1985).

 

4)    Mustafa Öztürk, Hüseyin Yıldırım, M. Halit Göknil, “Hava Kirliliğini Önlemede Yakıt           Seçimi” Çevre Simpozyumu, Başbakanlık Çevre Genel Müd., Ankara, Tebliğ Özetleri,10(1985).

 

5)    Mustafa Öztürk,Ömer İnan, Hüseyin Yıldırım,”Termik Santrallerde Kullanılan Birincil           Yakıtlar ve Atmosferi Kirletme Oranı”,Dünya Enerji Konferansı(WEC), Türk Milli   Komitesi, Türkiye 4.Enerji Kongresi, İzmir,Teknik Oturum Tebliğleri,2,225-236       (1986).

 

6)    Hüseyin Yıldırım, Ahmet Yılmaztürk, Bahattin M. BAYSAL,”Polimerik Bir Peroksikarbamat İle Metil Stirenin Polimerizasyon Kinetiğinin İncelenmesi” V.Kimya ve Kimya Müh. Simpozyumu, Hacettepe Ünv.,Özet Kitabı,302-303(1988).

 

7)    Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, Bahattin M. Baysal, Yusuf Yağcı, “Katyonik             Peroksikarbamat Sentezi ve Seyreltik Çözelti Özellikleri” VI.Kimya ve Kimya Müh.            Sempozyumu”, Kuşadası, Özet Kitabı,178(1989).

 

8)    Nurseli Uyanık, Hüseyin Yıldırım, Nilgün Kızılcan, Ahmet Akar, “PeroksikarbamatKullanılarak Blok ve Graft Kopolimer Sentezi” VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği        Sempozyumu, Gazimağusa, Nisan (1991).

 

9)    Atilla Güngör, Emel Yıldız, Hüseyin Yıldırım, “UV Işınları ile Kuruyabilen Modifiye Poliüretanların Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanları” VII. Kimya ve Kimya   Mühendisliği Sempozyumu, Gazimağusa, Nisan (1991).

 

10)     Meral Aydın, Çiğdem Kadı, Hüseyin Yıldırım, Abdulkadir Kuyulu, Eyüp Altun,“Diizosiyanatlar ile Dioller Arasındaki Reaksiyon Kinetiği ve Mekanizmaların İncelenmesi” X.Ulusal Kimya Kongresi, Bursa,Eylül (1994).

 

11)   Meral Aydın, Çiğdem Kadı, Hüseyin Yıldırım, Abdulkadir Kuyulu, Eyüp Altun,        ”Diizosiyanatlar ile Mono ve Dihidroperoksit Arasındaki Reaksiyonların İncelenmesi” X.Ulusal Kimya Kongresi, Bursa,Eylül,(1994).

 

12)   Hamid J. Naguhash, Hüseyin Yıldırım, Oguz Okay, “Gel Formation in Free-Radical            Crosslinking Copolymerization” ,35th IUPAC Congress , İstanbul , Turkey , PO24 , 868         (1995).

 

13)   Emel Yıldız, Hande Güçlü, Talat Yılmaz, Özlem Özarslan, Abdulkadir Kuyulu, Hüseyin       Yıldırım, Atilla Güngör,”Synthesis and Characterization of Altrenating Poly(ether ketone     sulfones) via ketimines”, 35th IUPAC Congress, İstanbul, Turkey,P050,894 (1995).

 

14)   Mustafa Öksüz, Ramazan Samur, Serdar Salman, Hüseyin Yıldırım,”Termal Püskürtme     (Flame Spray) Yöntemiyle Yapılan Plastik Kaplamada, Yanma Atmosfrinin Plastik Kaplama Tozuna Etkileri”, II.Ulusal Yanma Sempozyumu, Bursa (1995).

 

15)   Mustafa Öksüz, Serdar Salman, Ramazan Samur, Hüseyin Yıldırım, “Alev Püskürtme       Yöntemiyle Bazı Ulaşım Araçlarının Metal YüzeylereKaplanan Plastik Kaplamaların MekanikÖzelliklerininİncelenmesi” 1. Ulusal Ulaşım Sempozyumu 6-7 Mayis,          İstanbul (1996).

 

16)   Ramazan Samur, Mustafa Öksüz, Serdar Salman,Hüseyin Yıldırım, “Isıl    Püskütmeyle     Metal Yüzeylere Kaplanan Plastik Kaplamanın Aşınma Dayanımının    İncelenmesi” Uluslararası Kaynak Teknolojisi 96 Sempozyumu, 15-17 Mayıs, İstanbul (1996).

 

17)   Mustafa Öksüz, Ramazan Samur, Serdar Salman, Hüseyin Yıldırım, “Termal Püskürtme (Flame Spray) Yöntemiyle Yapılan Plastik Kaplamada,Yanma AtmosferininPlastik Kaplama Tozuna Etkileri” 4. Yanma Sempozyumu 18-21      Temmuz, Bursa (1996).

 

18)   Ayfer Saraç,Hüseyin Yıldırım, H. Yıldırım Erbil, “Polivinil Asetatın Emülsiyon         Polimerizasyonunda Non-İyonik Emülgatörlerin Etkisi”, Türkçe Konuşulan Ülkeler 4.            Polimer Sempozyumu 18-20 Eylül, İstanbul (1996).

 

19)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım,İrfan Yükler, Eyüp Altun, “Kısa Cam Fiber          Takviyeli        Polipropilende Kaynak Hatları Ve Akış izlerinin Mukavemete Etkileri”           Türkçe Konuşulan Ülkeler 4. Polimer Sempozyumu 18-20 Eylül, İstanbul (1996).

 

20)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım,İrfan Yükler, Eyüp Altun,“Enjeksiyonla Kalıplama            Tekniğinde Proses Şartlarının Polipropilenin Kalıp Deformasyonuna Etkisi” Türkçe   Konuşulan Ülkeler 4. Polimer Sempozyumu 18-20 Eylül, İstanbul (1996).

 

21)   Ramzan Samur, Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Koz., “Plazma Püskürtme       “Yöntemi ile Kaplanan Aluminyum – Silisyum PoliesterEsaslıPlastik Kaplamanın        Aşınma Dayanımının İncelenmesi” 7. Denizli Malzeme Sempozyumu 2-4 Nisan. Denizli (1997).      

 

22)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, İrfan Yükler, Eyüp Altun, “Kısa Cam Fiber        Takviyeli PolipropileninEnjeksiyonla Kalıplanmasında Proses Şartlarının Mikroyapıya       Etkileri” 7. Denizli Malzeme Sempozyumu 2-4 Nisan, Denizli (1997).

 

23)   Mustafa Öksüz, Ramzan Samur, Hüseyin Yıldırım, “Plazma püskürtme yöntemiyle            kaplanan Alüminyum Silisyum Poliester Kaplamanın Bağ Mukavemetinin İncelenmesi”       , 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi 11-15 Haziran, İstanbul (1997).

 

24)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, “Alevle Püskürtme Yöntemiyle        Kaplanan        Etilen Vinil Alkol Kopolimer Termoplastik Tozun Mekanik Ve Kimyasal         Özelliklerininİncelenmesi” XI Ulusal Kimya Kongresi 16 -20 Haziran, Van (1997).

 

25)   Mustafa Öksüz, Ramazan Samur, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Koz, “Plastik Tozların           Plazma Püskürtme Yöntemiyle Kaplanması” XI Ulusal Kimya Kongresi 16 -20 Haziran,    Van (1997).

 

26)   Mustafa Öksüz, Ramazan Samur, Hüseyin Yıldırım, İrfan Yükler, “Enjeksiyonla     Kalıplama Şartlarının Kısa Cam Fiberlerle Takviyelendirilmiş Polipropilenin Kristal   Yapısına Etkileri” XI Ulusal Kimya Kongresi 16 -20 Haziran, Van (1997)

 

27)   Mustafa Öksüz, Arif Çanaçık, Hüseyin Yıldırım, İrfan Yükler., “Enjeksiyon Sıcaklığın              İzotaktik Polipropilenin Degredasyonuna Etkisi” 5. Yanma Sempozyumu 22-24                       Temmuz, Bursa   (1997).

 

28)   Mustafa Öksüz, Ramzan Samur, , Hüseyin Yıldırım, Mehmet Koz, “Farklı Gaz      Karışımlarının Plastik Kaplamanın Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklere Etkisinin   incelennmesi” 5.Yanma Sempozyumu 22-24 Temmuz, Bursa (1997).

 

29)   Emel Yıldız,Özlem Özarslan, Talat Yılmaz, Hande Güçlü, Hüseyin Yıldırım,          Abdulkadir Kuyulu, Atilla Güngör, “Physical and Mechanical Properties ofNew          Poly(Arylene Ether Ketone)s Having Pedant t-Butyl Groups”, 36th IUPAC        Congress,Cenova, İsviçre, 17-22 Augustos, (1997).

 

30)   Mustafa Öksüz,Hüseyin Yıldırım, “MetallerinPlastikTozlarla Kaplanmasında Yeni   Yöntemler” Plastik Dünyasında Yenilikler ve Uygulamaları 1. Sempozyumu, 4-5 Ekim,         İstanbul (1997).

 

31)   Hüseyin Yıldırım, “Plastiklerin Sağlamlaştırılması” Plastik Dünyasında Yenilikler ve Uygulamaları 1. Sempozyumu, 4-5 Ekim, İstanbul (1997).

 

32)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, Mehmet Koz, “Metal Yüzeylerin EVA Kopolimer Tozlarla Kaplanması ve Kaplamanın Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” 12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne 7-11 Eylül (1998).

 

33)   Ayfer Saraç, Hüseyin Yıldırım, H. Yıldırım Erbil, “Vinil Asetatın Yarı-Sürekli Emülsiyon Polimerizasyonu” 12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne 7-11 Eylül (1998).

 

34)   Meral Aydın, Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, Abdulkadir Kuyulu,“Çapraz Bağlı Poliamid Örneklerinin Sentezi, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi” 12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne 7-11 Eylül (1998).

 

35)   Munir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, İrfan Yükler,“Uyuşmayan Düşük Yoğunluklu Polietilen/Poliamid 6 Karışımlarına Etilen vinil Asetat Kopolimerlerinin İlavesi ile Uyuţabilir Hale Getirilmesi”, 12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne 7-11 Eylül (1998).

 

36)   Mustafa Öksüz, Halil Demirer, Hüseyin Yıldırım, “Plazma Püskürtme Yöntemiyle Gerçekleştirilen Alsi/Poliester Esaslı Kaplamanın KırılmaÖzelliklerinin İncelenmesi”, Denizli Bilim Günleri, 5-7 Mayıs, (1999).

 

37)   Mustafa Öksüz, Halil Demirer, Hüseyin Yıldırım, Koruyucu Yüzey Kaplamalarda Kullanılan Plastik Tozlar, II. İleri Teknolojiler Sempozyumu, 3-4 Mart,İstanbul, (1999).

 

38)   Munir Taşdemir, Halil Demirer, Hüseyin Yıldırım, “Plastik Alaşımları ve Karışımlarının Uygulama Özelliklerinin İncelenmesi”, Denizli Bilim Günleri, 5-7 Mayıs, (1999).

 

39)   Munir Taşdemir. Hüseyin Yıldırım, Murat Orbay,“Değişik Oranlardaki PS/HDPE ve PS/HDPE/SBS Polimer Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, 13. Ulusal Kimya Kongresi 31 Ağustos – 4 Eylül, Samsun, (1999).

 

40)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Koz, “Plazma Püskürtme Yöntemiyle Poliester Esaslı Alüminyum Silisyum Kaplanmış Yüzeylerin Yapı Özellik İlişkilerinin İncelenmesi”, 13. Ulusal Kimya Kongresi 31 Ağustos – 4 Eylül, Samsun, (1999).

 

41)   Mustafa Öksüz, Ramazan Samur, Halil Demirer, Hüseyin Yıldırım,“Plazma Püskürtme Yöntemiyle Uygulanmış Alsi/Poliester Esaslı Kaplamanın Mukavemet Ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi” Uluslararsı Katılımlı 2. Toz Metalurjisi Kongresi, 15-17 Eylül, Ankara, (1999)

 

42)   Mustafa Öksüz, Halil Demirer, Ramazan Samur, Hüseyin Yıldırım, ‘Plastik Toz Kaplama Yöntemleri’, Uluslar Arası Katılımlı 2. Toz Metalurjisi Kongresi, 15-17 Eylül, Ankara(1999).

43)   Onur Balkan, Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, İrfan Yükler,’ Polietilen, Polipropilen ve Poli (vinilklorür) Levhalarının Sıcak Gaz (Hava) Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi’, 13. Ulusal Kimya Kongresi , 31 Ağustos-4 Eylül, Samsun (1999).

 

44)   Meral Aydın, Eyüp Altun, Hüseyin Yıldırım,’ Değişik Yapılardaki İzosiyanat Aktivatörleri ile Naylon 6 Döküm PolimerlerininHazırlanması ve Mekanik ÖzelliklerininBelirlenmesi’, 13. Ulusal Kimya Kongresi , 31 Ağustos-4 Eylül,s.702, Samsun (1999).

 

45)   Münir Taşdemir, Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım,’ Etilen Vinil Asetat (EVA) ile Uyumlu Hale Getirilmiş Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)/ Poliamid -6 (PA6) Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi’, 2. Uluslar Arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 8-10 Mart , İstanbul (1999).

 

46)   Münir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, “Farklı Oranlarda Birinci ve İkinci El Düşük Yoğunluklu Polietilen/Poliamid-6/Etilen Vinil Asetat Polimer Alaşımının Mekanik Değerlerinin Karşılaştırılması”, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu Bildiri Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 26-28 Nisan, s.48, 2000.

 

47)   Münir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, “Polistiren/Yüksek yoğunluklu Polietilen Polimer Karışımının Stiren-Butadien-Stiren Kopolimeri İle Uyumluluğunun Sağlanması, Darbe Mukavemeti ve Sertliklerinin İncelenmesi”, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu Bildiri Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 26-28 Nisan, s.56, 2000.

 

48)   Onur Balkan, Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Sıcak Gaz Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmiş PE ve PP Levhaların Çekme Mukavemeti”, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu Bildiri Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 26-28 Nisan, s.172, 2000.

 

49)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Polipropilen Kalıcı Şekil Değiştirme Özelliklerinin İncelenmesi”, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 10-15 Eylül, s.302, 2000.

50)   Münir Taşdemir, Hüseyin Yıldırım, “Değişik Oranlarda PS/HDPE/SBS Polimer Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 10-15 Eylül, s.311, 2000.

 

51)   Mustafa Öksüz, Hüseyin Yıldırım, “Etilen Vinil Alkol Kopolimer Kaplamaların Yapı Özellik İlişkilerinin İncelenmesi”, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 10-15 Eylül, s.507, 2000.

 

52)   Mehmet Keklik, Özgür Yıldız, Ayfer Saraç, Hüseyin Yıldırım, “Boru Reaktörlerde Emülsiyon Kopolimerizasyonu”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 4-7 Eylül, s.PF-P33, 2001.

 

53)   Ayfer Saraç, Özgür Yıldız, Mehmet Keklik, Hüseyin Yıldırım, “Vinil Asetat-2 Etil Hekzil Akrilatın Sürekli Emülsiyon Kopolimerizasyonu, IV. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayii Kongresi ve Sergisi, İstanbul, 23-24 Kasım, s.245-253, 2002.

 

54)   Ayfer Saraç, Mehmet Keklik, Hüseyin Yıldırım, “Characterization and Comparison of Some Emulsion Polymers, International Organic Chemistry Meeting, Hatay-Turkiye, 25-28 Mart, s.61, 2002.

 

55)   Ayfer Saraç, Özgür Yıldız, Hüseyin Yıldırım, “Emulsion Copolymerization of Vinyl Acetate-2 Ethyl Hexyl Acrylate in the Loop Reactor, International Organic Chemistry Meeting, Hatay-Turkiye, 25-28 Mart, s.62, 2002.

 

56)   Meral Aydın, Hüseyin Yıldırım, Eyüp Altun, “Hekzametilen Diizosiyanat Aktivatörü İle Naylon 6 Döküm Polimerlerinin Hazırlanması ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi”, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 10-13 Eylül, s.842, 2002.

 

 

57)   Aydin M., Yildirim H.,”Alifatik ve Aromatik Diizosiyanat Aktivatörleri Kulanılarak Hazırlanan Naylon-6 Döküm Polimerlerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi” Chemical Physics V,P-082, Yildiz Technical University, Istanbul, 31 October-1 November, 2002.

58)      Sümer T., Saraç A., Yıldırım H., “Boya Endüstrisi İçin Su Bazlı Alternatif Binderlerin
Üretimi 1: Monomer Etkisi”, V. Uluslararası Boya Vernik Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, 15-17 Nisan, İstanbul-Turkey, 281-285,2004.

 

59)      Akgün B., Saraç A., Yıldırım H., “Boya Endüstrisi İçin Su Bazlı Alternatif Binderlerin
Üretimi 2: Emülgatör Etkisi”, V. Uluslararası Boya Vernik Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, 15-17 Nisan, İstanbul-Turkey, 113-118,2004.

 

60) Berber H., Saraç A., Yıldırım H., “Boya Endüstrisi İçin Su Bazlı Alternatif Binderlerin
Üretimi 3: Monomer Oranının Etkisi”, V. Uluslararası Boya Vernik Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, 15-17 Nisan, İstanbul-Turkey, 267-272, 2004.

 

61)      Saraç A., Yıldırım H, “Synthesizing of Vinyl Acetate-Butyl Acrylate Emulsion Copolymers
Using Oligomeric Stabilizator and Characterization”, 17th
. International Symposium on Polymer Analysis and Characterization-ISPAC 2004, 7-9 June, Heidelberg-Germany, 2004.

 

62)     Saraç A., Berber H., Yıldırım H., “Effect of Protective Colloids on the Some Mechanical
Properties of Vinyl Acetate-co-Butyl Acrylate Latexes”, International Conference on FunctionalAcrylates-ICFA, 31 August-4 September, İstanbul-Turkey, 40,2004.

 

 

 

4. KİTAPLAR

 

1)-Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA (Çeviri)- Çeviri Kurulu, A.B.Soydan, A.

 Önen, C.Erbil, E.Serhatlı, E.Hamuryutan, M.Yurtsever, N.Bıçak, N. Tan, Z.A.Bayır,

 A.Z.Aroğuz, B.Ustamehmetoğlu, C.Bayat, G.Bereket, H.Türk, H.YILDIRIM, İ.Becerik,

O. Sirkecioğlu, S.Akman, M.B. Soydan , Beta Basım-Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000.

 

 

 

 


Hit Counter provided by orange county property management